Írás

Hétköznapi történelem - személyes emlékek a Hozsanna kórus életéből

Mindig izgatott a történelem, de nem az, amit a történelemkönyvekben leírtak, hanem az, hogyan élték a hétköznapjaikat az emberek. Erről csak személyes élmények segítségével tudhatunk meg valamit. Ezért egy sorozatot indítok, amelyben a Hozsanna kórus tagjaival beszélgetek a régmúltról.  Elsőnek Gyuris Mihályné tanító nénit kerestem fel, akit mindenki Klári néninek ismer.

Csíksomlyói mise prédikáció

Krisztusban szeretett testvéreim!

Isten előtt egy nap ezer év, ezer év egy nap - tanítja Szent Péter apostol. Nekünk azonban beláthatatlan hosszú idő az ezeréves Erdélyi Egyházmegye története, amely mint hallottuk érsek urunktól, majd' ezer évig a kalocsai érseki tartomány része volt. Úgy is jöttem ide, mint a szent koronát hozó Asztrik érsek 90. utóda. Beláthatatlanul hosszú idő a 800 éves ferences rend története. S mégis,